Blogs

#Wolffun Game - Art Team: The product gotta be top-notch, so we can brag about it

Jul 11

#Wolffun Game - Art Team: The product gotta be top-notch, so we can brag about it

"We ain't gonna make no product that looks like crap. We want our stuff to be top-notch, so we can brag about it. That's how we roll at Wolffun Game. That's why our team keeps hustling to get better at our skills and our product quality to keep killing it in what we do." -


 • #Wolffun Game
 • #Wolffun Team
 • #Game Artist
 • #Game Development
 • #Thetan Arena
 • #Thetan Rivals
 • #Thetan IP
 • #Thetan 184 Collection
 • #Thetan Book
(VN) #Woffun Game - Game Design: Khám phá 'bộ não' thiết kế game

Jun 28

(VN) #Woffun Game - Game Design: Khám phá 'bộ não' thiết kế game

Game Design tại Wolffun với sự dẫn dắt của hiện có hơn 06 thành viên là những bộ óc tận tụy cho các thiết kế đóng góp vào thành công của dự án.


 • #Wolffun
 • #Wolffun Team
 • #Wolffun Game
 • #Game Design
 • #Game Dev
 • #Thetan Arena
 • #Mobile Games
 • #Thetan Book
(VN) #Wolffun Game: Thetan Arena và Câu chuyện từ Thuyền trưởng

Jun 26

(VN) #Wolffun Game: Thetan Arena và Câu chuyện từ Thuyền trưởng

"Chúng tôi đã học được nhiều bài học kinh nghiệm từ Thetan Arena. Chúng tôi tự hào về sản phẩm của mình. Và chúng tôi tự hào về việc luôn làm điều đúng đắn, hướng về việc mang lại lợi ích cho users."


 • #Wolffun
 • #Wolffun Team
 • #Nguyen Dinh Khanh
 • #Founder
 • #Thetan Arena
 • #Thetan Book