Blogs

Wolffun's Quality Crowding: Test the latest games and earn income

Jul 5

Wolffun's Quality Crowding: Test the latest games and earn income

As a person who loves and often experiences many mobile games, you should not miss Wolffun Game's Quality Crowding program to experience a series of new mobile games released by Wolffun with the opportunity to receive valuable rewards. Join us today to become a real tester!


 • #Wollfun Team
 • #Wolffun Game
 • #Wolffun
 • #Dev Team
(EN) #Wolffun Team: a Product Team that Delivers Value and Innovation

Jul 5

(EN) #Wolffun Team: a Product Team that Delivers Value and Innovation

“Thetan Arena is an achievement that brings pride to me and the whole development team. The moment the game reaches 150,000 of Peak CCU will remain unforgettable for everyone. With Thetan Arena, we did what we had always wanted: to bring joy to millions of users worldwide, and we will continue to do so.” - Mr. HOANG SO, CTO & Head of Product at Wolffun Game.


 • #Wollfun Team
 • #Wolffun Game
 • #Wolffun
 • #Dev Team
Quality Crowding: Tham gia test sản phẩm và nhận thưởng từ Wolffun Game

Jul 5

Quality Crowding: Tham gia test sản phẩm và nhận thưởng từ Wolffun Game

Là một người yêu thích và thường xuyên trải nghiệm nhiều mobile games, bạn không nên bỏ qua chương trình Quality Crowding của Wolffun Game để trải nghiệm hàng loạt mobile game mới của Wolffun phát hành cùng cơ hội nhận thưởng giá trị.


 • #Wollfun Team
 • #Wolffun Game
 • #Wolffun
 • #Dev Team
(VN) Woffun triển khai Hành trình Văn Hóa với đại sứ Woffy

Jul 4

(VN) Woffun triển khai Hành trình Văn Hóa với đại sứ Woffy

Ngày 03/07 là một cột mốc đặc biệt với các Wolffer khi 'Hành trình Văn hóa' chính thức khởi động. Đây là một chương trình sẽ đem lại cho tất cả những thành viên Woffun những giá trị tốt đẹp nhất bằng những hoạt động thú vị và sôi nổi.


 • #Wollfun Team
 • #Wolffun Game
 • #Wolffun
 • #Dev Team
(VN) #Wolffun Game - Khối Sản phẩm: Thử thách bằng Dữ liệu, Diệt mọi loại Bug, Cách tân Sản phẩm

Jul 4

(VN) #Wolffun Game - Khối Sản phẩm: Thử thách bằng Dữ liệu, Diệt mọi loại Bug, Cách tân Sản phẩm

Quy tụ một tập thể gắn kết hướng tới việc tạo ra những sản phẩm tạo dấu ấn trên toàn cầu. Khối Sản phẩm của Wolffun không chỉ có team Dev mà còn bao gồm những team có liên quan chặt chẽ với nhau, bổ trợ cho nhau.


 • #Wollfun Team
 • #Wolffun Game
 • #Wolffun
 • #Dev Team