Blogs

Wolffun Game: 9 năm và sự khởi đầu một hành trình mới

Aug 8

Wolffun Game: 9 năm và sự khởi đầu một hành trình mới

‘Làng Sói’ Wolffun chính thức bước qua cột mốc chín năm thành lập (08/08/2014 - 08/08/2023) với việc công bố hành trình mới vun đắp cho một tầm nhìn lớn Rộng hơn - Xa hơn - Cao hơn, một thế giới kết nối và tạo ra niềm vui cho mọi người.


  • #Wolffun
  • #Wolffun Game
  • #Thetan World
Thetan Rivals, A Thetan Arena Successor, Is Entering Open Beta

Oct 4

Thetan Rivals, A Thetan Arena Successor, Is Entering Open Beta

Thetan Rivals is an upcoming casual game in the battle royale genre developed by Wolffun Game. The open beta will be available on 30th September before the game is launched to the global public at the end of 2022 or early 2023.


  • #Thetan Rivals
  • #Thetan World
  • #Thetan Ecosystem
  • #Play to Earn
  • #Gamefi
  • #Releases
  • #Games